GDPR se týká i časopisu Stěžeň!

O tom, že se od května letošního roku zpřísnila pravidla pro nakládání s osobními údaji, slyšel asi každý. Nové nařízení Evropské unie známé pod zkratkou GDPR se nás dotýká především v tom, že vy, kterým zasíláme Stěžeň, byste nám měli odsouhlasit, že smí

Co to bude nyní v praxi znamenat?
Jsou v zásadě tři možnosti, jak svůj souhlas se zasíláním obnovit nebo si Stěžeň nově objednat:
● poslat klasickou poštou vyplněnou kartičku se svými údaji a podpisem, kterým stvrzujete, že můžeme vaše osobní údaje zpracovávat - respektive můžete si vytisknout níže vložený náhled objednávkové kartičky a poslat v obálce
● elektronicky na www.casopisstezen.cz/objednavka
● poslat klasickou poštou dopis, který bude obsahovat text vyjadřující souhlas s tím, že Společnost dialyzovaných a transplantovaných může zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti se zasíláním časopisu Stěžeň a opatřit dopis datem a podpisem.

Souhlas ve všech případech udělujete na dobu neurčitou, důležité je, že můžete váš souhlas vzít kdykoliv zpět. Také stále platí, že časopis Stěžeň rozesíláme zdarma, ale můžete přispět na jeho vydávání libovolným příspěvkem, tak jak jsme o tom již mnohokrát ve Stěžni psali.

Správcem vašich osobních údajů je v tomto případě Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s., se sídlem Ohradní 1368/4, 140 00 Praha 4, IČ 00409359, spisová zn. L 1210 vedená u Městského soudu v Praze. Ta může předat vaše údaje dalším subjektům a to pouze za účelem rozesílání časopisu – aktuálně především distribuční společnosti ADLEX, spol. s r.o. se sídlem na adrese Xavierova 1888/45, 150 00 Praha 5, IČ 27141438.

Odhlásit odběr časopisu nebo vzít zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete nejlépe e-mailem na stezen@spoldat.cz, případně telefonicky nebo poštou.

POZOR! Adresy, ze kterých se nám časopis vrátí jako nedoručitelný (adresát se odstěhoval, případně zemřel nebo „je na adrese neznámý“, jak často uvádí doručovatelky na vrácených zásilkách), z databáze automaticky mažeme.

Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a věříme, že vás tato drobná komplikace neodradí a zůstanete nadále našimi čtenáři.

Za redakci časopisu Stěžeň
Jana Ptáčková

Informace

Podpořte nás

Pokud chcete přispět na činnost Společnosti dialyzovaných a transplantovaných, zašlete prosím libovolnou částku na účet: 37832011/0100.

Do zprávy pro příjemce napište slovo příspěvek. Pokud budete požadovat potvrzení daru, nebo sepsání darovací smlouvy, kontaktujte nás prosím na mailu: prezidium@spoldat.cz.