Společnost DaT se představuje

Společnost dialyzovaných a transplantovaných vznikla již v roce 1989, aby hájila zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin, a to jak lidí zařazených do pravidelné dialyzační léčby, tak lidí s transplantovanou ledvinou. V poslední době se pak k nám připojili i lidé s transplantovanými játry.

Současné aktivity se dají shrnout do následujícího přehledu

  • pravidelné organizování rekondičních pobytů
  • sociální poradenství
  • vydávání časopisu Stěžeň
  • vydávání příležitostných informačních tiskovin
  • provozování vlastního rekondičního a rehabilitačního střediska Penzion Pastviny v Orlických horách. Provoz zajišťuje od roku 2017 společnost Paligastro, s.r.o. (www.penzionpastviny.cz)
  • rekondiční cvičení pro dialyzované a transplantované

Společnost dialyzovaných poskytuje své služby nejen svým členům, ale všem dialyzovaným, jakož i lidem po transplantaci ledvin, jater a jiných orgánů.

Hlavními finančními zdroji jsou sponzorské dary, placená reklama v časopise Stěžeň a zejména dotace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Společnost má i vlastní jmění, to je však většinou vázáno v hodnotě budovy a vybavení Penzionu Pastviny.

Pokud Vás zajímá problematika dialýzy nebo transplantací a hledáte podrobnější informace, můžete je najít na stránkách časopisu Stěžeň, kde je kromě aktuálního čísla k dispozici i archiv starších čísel.

Informace

Podpořte nás

Pokud chcete přispět na činnost Společnosti dialyzovaných a transplantovaných, zašlete prosím libovolnou částku na účet: 37832011/0100.

Do zprávy pro příjemce napište slovo příspěvek. Pokud budete požadovat potvrzení daru, nebo sepsání darovací smlouvy, kontaktujte nás prosím na mailu: prezidium@spoldat.cz.